La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

La CIEACOVA té, entre d’altres funcions, les següents:
– Analitzar i avaluar les propostes de reconeixement de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants del conveni.
– Elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants que es poden expedir en el marc del conveni.
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià. Aquestes proves són equivalents a les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats).
– Fixar el model d’acreditació d’exàmens corresponent als certificats que s’expedeixen en el marc del conveni.

Organigrama


PLE

Presidència

Sergi Linares de Terán, Universitat Politècnica de València

Secretaria

Alfons Esteve i Gómez, Universitat de València-Estudi General

Vocals

Ferran Isabel i Vilar, Universitat d’Alacant

M. Josep Soldevila Blasco, Universitat Jaume I

Matilde Baño Caballero, Universitat Miguel Hernández d’Elx

Vicent F. Garcia Perales, Universitat Cardenal Herrera-CEU

Maria Jesús Carrera Hueso, Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir

COMISSIÓ PERMANENT

President
Sergi Linares de Terán

Secretari
Alfons Esteve i Gómez

Vocal
Maria Jesús Carrera Hueso

Membres


Baño Caballero, Matilde
Tècnica de l’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Des del 13 de novembre de 2019 al 8 de novembre de 2021 va ser presidenta del Ple i de la Comissió Permanent. Ara és vocal del Ple.

Esteve i Gómez, Alfons
Cap de Servei de Política Lingüística de la Universitat de València-Estudi General. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser president del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. Des del 9 de novembre de 2021 és secretari del Ple i de la Comissió Permanent.

Garcia Perales, Vicent Ferran
Director del Departament d’Humanitats de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Des d’aleshores va ser vocal del Ple i de la Comissió Permanent fins al 29 de setembre de 2017, dia en què va cessar com a conseqüència del procés de renovació de càrrecs. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al 13 de novembre de 2019. Va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent entre el 14 de novembre de 2019 i el 8 de novembre de 2021. Ara és vocal del Ple.

Carrera Hueso, Maria Jesús
Coordinadora general de l’Àrea de Valencià de l’Institut de Llengües de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA el dia 22 de setembre de 2021.  Des del 9 de novembre de 2021 és membre de la Comissió Permanent.

Isabel i Vilar, Ferran
Director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser  president del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 13 de novembre de 2019. Des del 14 de novembrede 2019 és vocal del Ple.

Linares de Terán, Sergi
Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. Des del 9 de novembre de 2021 és president del Ple i de la Comissió Permanent.

Soldevila Blasco, M. Josep
Assessora de català del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de setembre de 2016. Va ser secretària del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 13 de novembre de 2019. Des del 14 de novembre de 2019 és vocal del Ple.

Membres del Ple de la CIEACOVA després d’una reunió (València, 13/11/2019). D’esquerra a dreta: Mati Baño (UMH), Vicent G. Perales (UCH), Vicent G. Peris (UCV), M. Josep Soldevila (UJI), Alfons Esteve (UV), Ferran Isabel (UA) i Sergi Linares (UPV)

Exmembres


Gimeno Bosch, Vicent
Professor de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de gener de 2018. També fou vocal de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 19 de gener de 2018.

Prior Romero, Bartomeu
Cap de servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de setembre de 2016.

Garcia Peris, Vicent
Coordinador general de l’Àrea de Valencià del Centre de Llengües de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de gener de 2018. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 22 de setembre de 2021.

Enllaços a les convocatòries específiques per universitat:

Logo- UV Logo- UPV 2 Logo- UJI

1 Logo- CEU Logo- UCV