La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

La CIEACOVA té, entre d’altres funcions, les següents:
– Analitzar i avaluar les propostes de reconeixement de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants del conveni.
– Elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants que es poden expedir en el marc del conveni.
– Coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià. Aquestes proves són equivalents a les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats).
– Fixar el model d’acreditació d’exàmens corresponent als certificats que s’expedeixen en el marc del conveni.

Organigrama


PLE

Presidència

Maria Jesús Carrera Hueso, Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir

Secretaria

Ferran Isabel i Vilar, Universitat d’Alacant

Vocalies

Alfons Esteve i Gómez, Universitat de València-Estudi General

Sergi Linares de Terán, Universitat Politècnica de València

Maria Josep Soldevila Blasco, Universitat Jaume I

Matilde Baño Caballero, Universitat Miguel Hernández d’Elx

Vicent F. Garcia Perales, Universitat Cardenal Herrera-CEU

 

COMISSIÓ PERMANENT

Presidència
Maria Jesús Carrera Hueso, Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir

Secretaria
Ferran Isabel i Vilar, Universitat d’Alacant

Vocal
M. Josep Soldevila Blasco, Universitat Jaume I

__________

Baño Caballero, Matilde
Responsable de l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i de l’Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Des del 13 de novembre de 2019 fins al 8 de novembre de 2021 va ser presidenta del Ple i de la Comissió Permanent. Ara és vocal del Ple.

Carrera Hueso, Maria Jesús
Coordinadora general de l’Àrea de Valencià de l’Institut de Llengües de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA el dia 22 de setembre de 2021. Des del 9 de novembre de 2021 fins a l’11 de març de 2024 va ser membre de la Comissió Permanent. Des del 12 de març de 2024 és presidenta del Ple i de la Comissió Permanent.

Esteve i Gómez, Alfons
Cap del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València-Estudi General. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser president del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. Des del 9 de novembre de 2021 fins a l’11 de març de 2024 va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent. Ara és vocal del Ple.

Garcia Perales, Vicent Ferran
Director del Departament d’Humanitats de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent entre el 14 de novembre de 2019 i el 8 de novembre de 2021. Ara és vocal del Ple.

Isabel i Vilar, Ferran
Director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser president del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 13 de novembre de 2019. Des del 12 de març de 2024 és secretari del Ple i de la Comissió Permanent.

Linares de Terán, Sergi
Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. Des del 9 de novembre de 2021 fins a l’11 de març de 2024 va ser president del Ple i de la Comissió Permanent. Ara és vocal del Ple.

Soldevila Blasco, M. Josep
Assessora de català del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de setembre de 2016. Va ser secretària del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 13 de novembre de 2019. Des del 12 de març de 2024 és membre de la Comissió Permanent.

 

Exmembres


Gimeno Bosch, Vicent
Professor de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de gener de 2018. També fou vocal de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 19 de gener de 2018.

Prior Romero, Bartomeu
Cap de servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de setembre de 2016.

Garcia Peris, Vicent
Coordinador general de l’Àrea de Valencià del Centre de Llengües de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de gener de 2018. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 22 de setembre de 2021.

Enllaços a les convocatòries específiques per universitat:

Logo- UV Logo- UPV 2 Logo- UJI

1 Logo- CEU Logo- UCV