Accés intern

Catàleg de certificats de coneixements de valencià acreditats per la CIEACOVA en aplicació del conveni signat pels rectors i rectores de les universitats de València-Estudi General, Politècnica de València, Alacant, Jaume I de Castelló, Miguel Hernández d’Elx, CEU Cardenal Herrera i Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.

Aquest catàleg s’ha actualitzat el dia 13 d’ abril de 2018.

Els certificats acreditats per la CIEACOVA apareixen més avall marcats amb una X o amb una indicació del mes en què s’ha realitzat la prova:

 Any 2008 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X  X

 

 Any 2009 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

 Any 2010 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

 Any 2011 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X  X

 

 Any 2012 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

 Any 2013 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

 Any 2014 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

 Any 2015 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General  X  X  X  X  X  X
Universitat Politècnica de València  X  X  X  X  X  X
Universitat d’Alacant  X  X  X  X  X
Universitat Jaume I de Castelló  X  X  X
Universitat Miguel Hernández d’Elx  X  X  X

 

Any 2016 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Universitat Politècnica de València Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Universitat d’Alacant Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny

Universitat Jaume I de Castelló  

Juny

 

Juny

Febrer

Juny

Febrer

Juny

Febrer

Juny

Universitat Miguel Hernández d’Elx Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Universitat CEU Cardenal Herrera Juny
Setembre
Juny
Setembre
Juny
Setembre
Universitat Catòlica de València SVM

 

Any 2017 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General Gener Gener Gener Gener Gener
Universitat Politècnica de València Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Universitat d’Alacant Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener

Març

Maig/Juny

Universitat Jaume I de Castelló Gener Gener Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Gener
Maig/Juny
Universitat Miguel Hernández d’Elx  Maig/Juny  Maig/Juny  Maig/Juny  Maig/Juny  Maig/Juny
Universitat CEU Cardenal Herrera  Maig/Juny  Maig/Juny
Universitat Catòlica de València SVM Gener
Maig/Juny
 Maig/Juny

 

 

Any 2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General Gener Gener Gener Gener Gener
Universitat Politècnica de València Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Universitat d’Alacant Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Universitat Jaume I de Castelló Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Universitat Miguel Hernández d’Elx Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Gener
Juny
Universitat CEU Cardenal Herrera Juny Juny
Universitat Catòlica de València SVM Gener
Juny
Gener
Juny

 

Any 2019 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Universitat de València-Estudi General Gener Gener Gener Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Universitat Politècnica de València Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Universitat d’Alacant Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Universitat Jaume I de Castelló Gener Gener

 

Juny

Gener

 

Juny

Universitat Miguel Hernández d’Elx Gener

 

Gener

 

Gener

 

Gener

Juny

Gener

Juny

Universitat CEU Cardenal Herrera Juny Juny
Universitat Catòlica de València SVM Gener

Juny

Gener

Juny

Gener

Juny