Accés intern

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) està formada per membres dels serveis lingüístics de les universitats següents: Universitat de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Cardenal Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València–Sant Vicent Màrtir. La CIEACOVA naix del conveni signat per aquestes universitats per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris.

 

Organigrama


PLE

President
Ferran Isabel i Vilar, Universitat d’Alacant

Secretària
M. Josep Soldevila Blasco, Universitat Jaume I

Vocals
Matilde Baño Caballero, Universitat Miguel Hernández d’Elx
Alfons Esteve i Gómez, Universitat de València-Estudi General
Vicent Ferran García Perales, Universitat Cardenal Herrera-CEU
Vicent Garcia Peris, Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir
Sergi Linares de Terán, Universitat Politècnica de València

 

COMISSIÓ PERMANENT

President
Ferran Isabel i Vilar

Secretària
M. Josep Soldevila Blasco

Vocal
Vicent Garcia Peris

 

Membres


Baño Caballero, Matilde
Tècnica de l’Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015 i des d’aleshores ha sigut vocal del Ple.

Esteve i Gómez, Alfons
Cap tècnic del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València-Estudi General. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser president del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017, en què va cessar com a conseqüència del procés de renovació de càrrecs. Des del dia 30 de setembre de 2017 és vocal del Ple.

García Perales, Vicent Ferran
Director del Departament d’Humanitats de la Universitat Cardenal Herrera-CEU. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Des d’aleshores és vocal del Ple. Va ser vocal de la Comissió Permanent des del dia 22 de setembre de 2015 fins al 29 de setembre de 2017, dia en què va cessar com a conseqüència del procés de renovació de càrrecs.

Garcia Peris, Vicent
Coordinador general de l’Àrea de Valencià del Centre de Llengües de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. La rectora d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de gener de 2018. Des d’aleshores és vocal del Ple.

Isabel i Vilar, Ferran
Director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple del d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. És president del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017.

Linares de Terán, Sergi
Cap del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser secretari del Ple i de la Comissió Permanent des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017, en què va cessar com a conseqüència del procés de renovació de càrrecs. Des del dia 30 de setembre de 2017 és vocal del Ple.

Soldevila Blasco, M. Josep
Assessora de català del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat la nomenà membre de la CIEACOVA el dia 19 de setembre de 2016. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 29 de setembre de 2017. És secretària del Ple i de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017.

 

Exmembres


Gimeno Bosch, Vicent
Professor de la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de gener de 2018. També fou vocal de la Comissió Permanent des del dia 30 de setembre de 2017 fins al 19 de gener de 2018.

Prior Romero, Bartomeu
Cap de servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. El rector d’aquesta universitat el nomenà membre de la CIEACOVA des de la constitució que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2015. Va ser vocal del Ple des d’aleshores fins al dia 19 de setembre de 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo- UV Logo- UPV 2 Logo- UJI

1 Logo- CEU Logo- UCV