De conformitat amb el que disposa LO 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que heu facilitat s’incorporaran al fitxer anomenat Fitxer CIEACOVA, de la Universitat Politècnica de València, destinat a la gestió de consultes. Podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició amb relació a les vostres dades davant de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, 46022 València.