Tramitació al 2017 pagament Lídia criteris correcció CIEACOVA UA
Tramitació al 2018 pagament Lídia criteris correcció CIEACOVA UA
UA Formació Lídia juny 18
UA fotocòpies formació juny 18