Convenis


El 2008 la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández d’Elx signen un conveni per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics.

El 25 de febrer de 2015 es modifica parcialment el conveni i s’hi incorporen la Universitat Cardenal Herrera-CEU i la Universitat Catòlica de València-Sant Vicent Màrtir. Arran d’aquesta modificació, el 22 de setembre de 2015 es constitueix la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per personal tècnic dels serveis lingüístics de les universitats signants.

Constitució de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)


El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d’aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d’acreditació d’exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

La Universitat de València-Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Cardenal Herrera-CEU i la Universitat Catòlica de València – Sant Vicent Màrtir, signants del conveni i components de la CIEACOVA, treballen conjuntament per a arribar a un model de prova i de certificat comuns i homologables per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Assistents a la constitució de la CIEACOVA feta a Alacant el 22 de setembre de 2015