PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_GENER22 A2_quadern de respostes_gener_22 A2_solucionari_gener_22  
B1 (Elemental) B1_GENER22 B1_quadern de respostes_gener_22 B1_solucionari_gener_22 Text 1 Text 2
Text 3
B2 (Intermedi) B2_GENER22 B2_quadern de respostes_gener_22 B2_solucionari_gener_22 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4
Text 5 Text 6
C1 (Suficiència) C1_GENER22 C1_PLR1_GENER22 C1_PLR2_GENER22 C1_solucionari_gener_CGL_22
C1_solucionari_gener_COMIEE_22

Text 1 Text 2
Text 3 Text 4
Text 5 Text 6
Text 7 Text 8
Text 9 Text 10
Text 11 Text 12

C2 (Superior) C2_GENER22 C2_PLR1_GENER22 C2_PLR2_GENER22 C2_solucionari_gener_COMIEE_22
C2_solucionari_gener_CGL_22

Mediació 1 Mediació 2
Mediació 3 Mediació 4
Mediació 5 Mediació 6
Mediació 7 Mediació 8

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.