PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_QE_GENER_23 A2_QR_GENER23 A2_SOLUCIONARI_GENER_22

A2_EO_01_GENER_2023

A2_EO_02_GENER_2023

A2_EO_03_GENER_2023

A2_EO_04_GENER_2023

B1 (Elemental) B1_QE_GENER_23 B1_QR_GENER_23 B1_SOLUCIONARI_GENER_23

B1_EO_01_GENER_23

B1_EO_02_GENER_23

B1_EO_03_GENER_23

B2 (Intermedi) B2_QE_GENER_23 B2_QR_GENER_23 B2_SOLUCIONARI_GENER_23

B2_EO_P01_GENER_23

B2_EO_P02_GENER_23

B2_EO_P03_GENER_23

B2_EO_P04_GENER_23

B2_EO_P05_GENER_23

B2_EO_P06_GENER_23

C1 (Suficiència) C1_QE_GENER_23

C1_PLR1_GENER_23

C1_PLR2_GENER_23

C1_SOLUCIONARI_GENER_23

C1_EO_P01_GENER_23

C1_EO_P02_GENER_23

C1_EO_P03_GENER_23

C1_EO_P04_GENER_23

C1_EO_P05_GENER_23

C1_EO_P06_GENER_23

C1_EO_P07_GENER_23

C1_EO_P08_GENER_23

C1_EO_P09_GENER_23

C1_EO_P10_GENER_23

C1_EO_P11_GENER_23

C1_EO_P12_GENER_23

C2 (Superior) C2_QE_GENER_23

C2_PLR1_GENER_23

C2_PLR2_GENER_23

C2_SOLUCIONARI_GENER_23

C2_MO_01_GENER_23

C2_MO_02_GENER_23

C2_MO_03_GENER_23

C2_MO_04_GENER_23

C2_MO_05_GENER_23

C2_MO_06_GENER_23

C2_MO_07_GENER_23

C2_MO_08_GENER_23

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.