PROVES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ

ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_JUNY16 A2 JUNY16_solucionari  
B1 (Elemental) B1_JUNY16 B1 JUNY16_solucionari Text 1    Text 2
B2 (Intermedi) B2_JUNY16 B2 JUNY16_solucionari Text 1    Text 2
C1 (Suficiència) C1_JUNY16 C1 JUNY16_solucionari Text 1    Text 2
C2 (Superior) C2_JUNY16 C2 JUNY16_solucionari Text 1    Text 2

Mediació 1   Mediació 2

 

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.