PROVES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_JUNY17 A2_JUNY17_solucionari
B1 (Elemental) B1_JUNY17 B1_JUNY17_solucionari Text 1  Text 2
B2 (Intermedi) B2_JUNY17 B2_JUNY17_solucionari Text 1  Text 2
C1 (Suficiència) C1_JUNY17 C1_JUNY17_solucionari Text 1  Text 2
C2 (Superior) C2_JUNY17 C2_JUNY17_solucionari Text 1  Text 2

Mediació 1 Mediació 2

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.