PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_JUNY18 A2_quadern de respostes_juny_18 A2_solucionari_juny_18
B1 (Elemental) B1_JUNY18 B1_quadern de respostes_juny_18 B1_solucionari_juny_18 Text 1 Text 2
B2 (Intermedi) B2_JUNY18 B2_quadern de respostes_juny_18 B2_solucionari_juny_18 Text 1 Text 2
C1 (Suficiència) C1_JUNY18 C1_quadern de respostes_juny_18 C1_solucionari_juny_18 Text 1 Text 2

Text 3 Text 4

C2 (Superior) C2_JUNY18 C2_quadern de respostes_juny_18 C2_solucionari_juny_18 Text 1 Text 2

Text 3 Text 4

Mediació 1 Mediació 2

Mediació 3 Mediació 4

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.