PROVES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_setembre16 A2_SETEMBRE16_solucionari
B1 (Elemental) B1_setembre16 B1_SETEMBRE16_solucionari  Text 1    Text 2
B2 (Intermedi) B2_setembre16 B2_SETEMBRE16_solucionari  Text 1    Text 2
C1 (Suficiència) C1_setembre16 C1_SETEMBRE16_solucionari  Text 1    Text 2
C2 (Superior) C2_setembre16 C2_SETEMBRE16_solucionari  Text 1    Text 2

Mediació 1  Mediació 2

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.