PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_JUNY19 A2_quadern de respostes_juny_19 A2_solucionari_juny_19
B1 (Elemental) B1_JUNY19 B1_quadern de respostes_juny_19 B1_solucionari_juny_19 Text 1 Text 2

Text 3

B2 (Intermedi) B2_JUNY19 B2_quadern de respostes_juny_19 B2_solucionari_juny_2019 Text 1 Text 2 Text 3
C1 (Suficiència) C1_JUNY19 C1_quadern de respostes_juny_19 C1_solucionari_juny_19 Text 1 Text 2

Text 3 Text 4

Text 5 Text 6

Text 7 Text 8

C2 (Superior) C2_JUNY19 C2_quadern de respostes_juny_19 C2_solucionari_juny_19 Text 1 Text 2

Text 3 Text 4

Mediació 1 Mediació 2

Mediació 3 Mediació 4

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.