Acta Reunió del Ple 29 setembre 2017 (Pdf)
Documentació de la reunió