PROVES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_GENER17 A2_solucionari_gener_17
B1 (Elemental) B1_GENER17 B1_solucionari_gener_17 Text 1  Text 2
B2 (Intermedi) B2_GENER17 B2_solucionari_gener_17 Text 1  Text 2
C1 (Suficiència) C1_GENER17 C1_solucionari_gener_17 Text 1  Text 2
C2 (Superior) C2_GENER17 C2_solucionari_gener_17 Text 1  Text 2

Mediació 2  Mediació 2

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.