PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_QE_MAIG-JUNY22 A2_QR_MAIG-JUNY22 A2_SOLUCIONARI_MAIG_JUNY_22

A2_EO_01_MAIG_JUNY_2022

A2_EO_02_MAIG_JUNY_2022

A2_EO_03_MAIG_JUNY_2022

A2_EO_04_MAIG_JUNY_2022

B1 (Elemental) B1_QE_MAIG_JUNY_2022 B1_QR_MAIG_JUNY_2022 B1_SOLUCIONARI_MAIG_JUNY_22

B1_EO_01_MAIG_JUNY_2022

B1_EO_02_MAIG_JUNY_2022

B1_EO_03_MAIG_JUNY_2022

B2 (Intermedi) B2_QE_MAIG_JUNY_2022 B2_QR_MAIG_JUNY_2022 B2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_22

B2_EO_P01_MAIG_JUNY_2022_01

B2_EO_P02_MAIG_JUNY_2022_01

B2_EO_P03_MAIG_JUNY_2022_01

B2_EO_P04_MAIG_JUNY_2022_01

B2_EO_P05_MAIG_JUNY_2022_01

B2_EO_P06_MAIG_JUNY_2022_01

C1 (Suficiència) C1_QE_MAIG_JUNY_2022

C1_PLR1_JUNY22

C1_PLR2_JUNY22

C1_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_22_AREA_CGL

C1_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_22_AREA_COMiEE

C1_EO_P01_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P02_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P03_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P04_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P05_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P06_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P07_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P08_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P09_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P10_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P11_MAIG_JUNY_2022

C1_EO_P12_MAIG_JUNY_2022

C2 (Superior) C2_QE_MAIG_JUNY_2022

C2_PLR1_JUNY22

C2_PLR2_JUNY22

C2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_22_AREA_CGL

C2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_22_AREA_COMiEE

C2_MO_01_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_02_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_03_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_04_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_05_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_06_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_07_MAIG_JUNY_2022

C2_MO_08_MAIG_JUNY_2022

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.