PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_QE_MAIG-JUNY_23 A2_QR_MAIG-JUNY 23 A2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_23

A2_EO_01_MAIG-JUNY_2023

A2_EO_02_MAIG-JUNY_2023

A2_EO_03_MAIG-JUNY_2023

B1 (Elemental) B1_QE_MAIG-JUNY_23 B1_QR_MAIG-JUNY_23 B1_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_23

B1_EO_01_MAIG-JUNY_23

B1_EO_02_MAIG-JUNY_23

B1_EO_03_MAIGJUNY_23

B2 (Intermedi) B2_QE_MAIG-JUNY_23 B2_QR_MAIG-JUNY_23 B2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_23

B2_EO_P01_MAIG-JUNY_23

B2_EO_P02_MAIG-JUNY_23

B2_EO_P03_MAIG-JUNY_23

B2_EO_P04_MAIG-JUNY_23

C1 (Suficiència) C1_QE_MAIG-JUNY_23

C1_PLR1_MAIG-JUNY_23

C1_PLR2_MAIG-JUNY_23

C1_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P01_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P02_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P03_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P04_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P05_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P06_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P07_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P08_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P09_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P10_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P11_MAIG-JUNY_23

C1_EO_P12_MAIG-JUNY_23

C2 (Superior) C2_QE_MAIG-JUNY_23

C2_PLR1_MAIG-JUNY_23

C2_PLR2_MAIG-JUNY_23

C2_SOLUCIONARI_MAIG-JUNY_23

C2_MO_01_MAIG-JUNY_23

C2_MO_02_MAIG-JUNY_23

C2_MO_03_MAIG-JUNY_23

C2_MO_04_MAIG-JUNY_23

C2_MO_05_MAIG-JUNY_23

C2_MO_06_MAIG-JUNY_23

C2_MO_07_MAIG-JUNY_23

C2_MO_08_MAIG-JUNY_23

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.