PROVES QUADERN DE RESPOSTES SOLUCIONARIS

ÀUDIOS

TEXTOS D’EXPRESSIÓ
ORAL I MEDIACIÓ

A2 (Bàsic) A2_QE_GEN 24 A2_QR_GEN 24 A2_SOLUCIONARI_GENER_24

A2_EO_01_GENER_2024

A2_EO_02_GENER_2024

A2_EO_03_GENER_2024

A2_EO_04_GENER_2024

B1 (Elemental) B1_QE_GEN24 B1_QR_GEN24 B1_SOLUCIONARI_GENER_24

B1_EO1_GEN24

B1_EO2_GEN24

B1_EO3_GEN24

B2 (Intermedi) B2_QE_GEN24 B2_QR_GEN24 B2_SOLUCIONARI_GENER_24

B2_EO1_GEN24

B2_EO2_GEN24

B2_EO3_GEN24

B2_EO4_GEN24

C1 (Suficiència) C1_QE_GEN24

C1_PLR1_GEN24

C1_PLR2_GEN24

C1_SOLUCIONARI_GENER_24

C1_EO_GENER_2024_AF_1

C1_EO_GENER_2024_AF_2

C1_EO_GENER_2024_AF_3

C1_EO_GENER_2024_AF_4

C1_EO_GENER_2024_AF_5

C1_EO_GENER_2024_AF_6

C1_EO_GENER_2024_AF_7

C1_EO_GENER_2024_AF_8

C1_EO_GENER_2024_AF_9

C1_EO_GENER_2024_AF_10

C1_EO_GENER_2024_AF_11

C1_EO_GENER_2024_AF_12

C2 (Superior) C2_QE_GEN_24

C2_PLR1_GEN_24

C2_PLR2_GEN_24

C2_SOLUCIONARI_GENER_24

C2_MED1_GEN_24

C2_MED2_GEN_24

C2_MED3_GEN_24

C2_MED4_GEN_24

C2_MED5_GEN_24

C2_MED6_GEN_24

C2_MED7_GEN_24

C2_MED8_GEN_24

Per poder escoltar l’àudio dins del pdf, cal descarregar-lo i obrir-lo fora del navegador web.